Taloussanasto

Tuntuuko kaikkien pankkimaailman käsitteiden ymmärtäminen hankalalta? Olemme koonneet tälle sivulle käsitteitä, joita saattaa esiintyä silloin, kun olet esimerkiksi ostamassa uutta asuntoa tai hakemassa muuta lainaa.

 • Annuiteetti tarkoittaa, että lainanottaja maksaa alkutilanteessa yhtä suuren summan jokaisella lainan lyhennyskerralla. Lainan koron ja lyhennyksen maksuerä on toisin sanoen muodostettu niin, että lopputuloksena on aina sama summa jokaisessa maksujaksossa. Annuiteettilainassa alussa maksuerästä kuluu suurempi osa koron maksamiseen, ja lyhennyksen osuus nousee lainan velkapääoman vähetessä. Tämän lainatyypin etuna on, että lainanottaja tietää tarkan laina-ajan etukäteen.

 • Annuiteetti tarkoittaa, että lainanottaja maksaa alkutilanteessa yhtä suuren summan jokaisella lyhennyskerralla. Lainan kulut, korko ja lyhennyserä ovat toisin sanoen muodostettu niin, että lopputuloksena on aina sama summa. Lainan maksuerän suuruus muuttuu ainoastaan koron muuttuessa tai mikäli lainanottoja suorittaa ylimääräisiä lyhennyksiä ja lainapääoma täten pienenee. Alussa maksuerästä kuluu suurempi osa koron maksamiseen, ja lyhennyksen osuus nousee koron ja lainan vähetessä. Tämän lyhennystavan etuna on, että maksuajasta on helppo saada kokonaiskuva, jolloin myös budjetin laatiminen helpottuu. On kuitenkin hyvä huomata, että korkotaso voi aina muuttua, mikä voi puolestaan vaikuttaa maksusuunnitelmaan.

 • Asumiskustannuksilla tarkoitetaan asunnon kokonaiskustannuksia. Tähän sisältyvät muun muassa korko, lainanlyhennys, vuokra ja käyttökustannukset, kuten sähkö, lämmitys ja vesi.

  Lue lisää
 • Asuntolainaa käytetään asunnon tai kiinteistön oston rahoittamiseen. Kun otat lainan kiinteistön ostamista varten, kiinteistöä käytetään lainan vakuutena. Tämä tarkoittaa, että lainanantaja saa lainalle pantin sen varalta, että sinulle tulee vaikeuksia lainan maksamisessa takaisin.

  Lue lisää
 • Autolaina on auton ostamiseen tarkoitettu laina. Riippumatta siitä, ostatko auton yksityiseltä myyjältä tai autoliikkeestä, voit hakea asuntovakuudellista lainaa auton ostamista varten. Yleensä vakuudellisen lainan korko on huomattavasti matalampi kuin esimerkiksi vakuudettomien lainojen korko.

 • Energiatodistus kertoo, kuinka paljon energiaa rakennus kuluttaa. Asunnon ostamista harkitsevilla on oikeus saada nähtäväkseen energiatodistus, joka omistajan pitää toimittaa. Energiatodistusta voidaan käyttää rakennusten vertailemiseen. Jos olet myymässä asuntoa, siitä on oltava saatavana energiatodistus myynti-ilmoituksen yhteydessä. Jos omistat omakotitalon, olet tietyissä tapauksissa vastuussa energiatodistuksen laatimisesta. Se onnistuu helpoiten valtuutetun energia-asiantuntijan avustuksella. Jos asut asunto-osakeyhtiössä, taloyhtiö vastaa energiatodistuksen laatimisesta.

 • Eräpäivä on päivämäärä, jolloin saatava erääntyy maksettavaksi. Kyseessä on siis päivä, jolloin lasku tai lainaerä on viimeistään maksettava ja korko suoritettava. Eräpäivä on toisin sanoen sama asia kuin maksujakson viimeinen maksupäivä.

  Lue lisää
 • Jälleenrahoitus tarkoittaa tilannetta, jossa otat uuden lainan vanhan lainan maksamiseen. Jos sinulla on useita kalliita lainoja ja luottoja, joiden korot ja maksut vaihtelevat, oman talouden hallinta voi olla haastavaa. Kun käytät jälleenrahoituksena uutta lainaa, vanhat lainat kootaan yhdeksi uudeksi lainaksi, mikä alentaa usein kuukausikustannuksiasi.

  Lue lisää
 • Järjestysnumeroa tarvitaan asumisoikeusasunnon hakemista varten. Voit hakea asumisoikeusasuntoa, kun olet saanut henkilökohtaisen järjestysnumerosi. Saat järjestysnumeron kunnan tai kaupungin asuntotoimistosta. Asuntoa tarjotaan hakijalle järjestysnumeron mukaan ja pienimmän numeron omaavalla henkilöllä on etuoikeus asuntoon.

 • Kauppahinta on hinta, jonka asunnon myyjä ja ostaja molemmat hyväksyvät asunnon lopulliseksi myyntihinnaksi. Kauppahinnan tulisi vastata asunnon keskimääräistä arvoa ja perustua vastaavien asuntojen aikaisempiin myyntihintoihin alueella. Tarjouksen tekijä voi aina tehdä kauppahintaa alhaisemman tai korkeamman tarjouksen.

 • Korkoerokorvaus on korvaus, johon pankilla on oikeus, jos maksat kiinteäkorkoisen lainan etuajassa. Sinun ei tarvitse maksaa korkoerokorvausta, jos maksat lainan silloin, kun ajanjakso, johon laina on sidottu, päättyy. Jos maksat lainan pois muulloin, sinun on ehkä maksettava korkoerokorvaus. Jos lainassa on vaihtuva korko, sinun ei tarvitse maksaa korkoerokorvausta lainan poismaksun yhteydessä.

 • Käsiraha tarkoittaa rahamäärää, jonka asunnon ostaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan myyjälle ennen molemminpuolisesti sitovan kauppasopimuksen syntymistä. Käsirahalla on tarkoitus varmentaa ostajan aikomus. Kun kauppa on lopullisesti päätetty, maksettu käsiraha vähennetään suoritettavaksi jäävästä kauppahinnasta eli se lasketaan osaksi kauppahintaa. Jos taas kauppaa ei synny ostajasta johtuvasta syystä, käsiraha jää myyjälle siltä osin kuin se on määrältään kohtuullinen.

 • Käyttökustannukset tarkoittavat asunnon käytön kokonaiskustannuksia. Käyttökustannuksiin laskettavat kulut voivat vaihdella asumismuodosta riippuen. Usein niihin lasketaan sähkö, vesi ja lämmitys.

  Lue lisää
 • Laina-aika tarkoittaa sovittua ajanjaksoa, jonka aikana laina maksetaan takaisin. Laina voidaan sitoa laina-ajan aikana erilaisiin korkojaksoihin.

 • Lainalupaus on pankin antama ennakkotodistus, josta selviää, kuinka paljon voit saada lainaa asunnon ostamiseen. Lainalupaus on tavallisesti voimassa 3–6 kuukautta, mutta ei itsessään takaa lainan saamista.

  Lue lisää
 • Lainan lyhentäminen tarkoittaa velan maksamista. Lainaa lyhentävä lainanottaja maksaa lainaansa pois ja alentaa korkokustannuksia jokaisella lyhennyskerralla. Lyhennyserä maksetaan tavallisesti yhdessä koron kanssa kuukausittain. Se, kuinka paljon lainaa lainanottaja lyhentää kuukausittain, riippuu esimerkiksi lainan lyhennystavasta, korosta ja laina-ajasta. Lainan suuruus vaikuttaa maksuaikaan ja esimerkiksi asuntolaina on usein suuri summa, jonka takaisinmaksuaika on tavallisesti pitkä. Lainan lyhennysehdot on aina ilmoitettava lainasopimuksessa.

 • Ennen lainan myöntämistä käsittelijä tekee laskelman siitä, pystyykö kotitalous selviytymään lainanlyhennyksistä, jos korko nousee. Tätä kutsutaan lainan stressitestiksi. Stressitesti on pankille selkeä tapa selvittää, miten taloudellinen tilanteesi kestää suuremmat kustannukset. Lainanantaja haluaa tietää, että pystyt lyhentämään lainaa ja että sinulle jää myös rahaa elinkustannuksiin sen jälkeen, kun olet maksanut kaikki lainan kuukausikustannukset.

 • Osapuoli, joka lainaa rahaa toiselle, tavallisesti pankki tai lainalaitos. Esimerkiksi asuntolainan osalta lainanantajan tulee saada rahansa takaisin lainanottajalta tai velalliselta sovitun tai kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Käsitettä ei pidä sekoittaa takaajaan, joka on sen sijaan henkilö, joka takaa lainanottajan lainan, jos tämä ei pysty maksamaan sitä kokonaan pois itse.

 • Kaikki kiinteistön luovutukset (kuten kauppa, lahjoittaminen ja perintö) tulee rekisteröidä virallisesti Maanmittauslaitoksen rekisteriin. Rekisterissä on tiedot muun muassa kiinteistön omistajista. Lainhuudatus on osoitus siitä, kuka omistaa kiinteistön. Jos esimerkiksi ostat omakotitalon, sinun on haettava lainhuudatusta, jotta sinut rekisteröidään omistajaksi. Lainhuudatusta haetaan Maanmittauslaitokselta.

 • Luototusaste on prosenttiosuus, joka kuvaa, kuinka suureen osaan asunnon markkina-arvosta on otettu lainaa. Jos asunnon arvo on 100 000 euroa ja sen luototusaste on 70 prosenttia, lainaosuus on siis 70 000 euroa. Asunnon arvosta voi olla lainarahoitettu Bluestep Bankilla enintään 85 prosenttia.

 • Lainan hakemisen yhteydessä tehdään luottokelpoisuusarviointi. Se tarkoittaa, että lainanantaja tarkistaa, että täytät lainan saamisen ehdot ja pystyt maksamaan korot ja lyhentämään lainaa.

  Lue lisää
 • Lyhennysvapaa on tietty ajanjakso, jolloin lainanottajan ei tiettyjen edellytysten täyttyessä tarvitse lyhentää lainaansa. Ajanjakso määritetään usein etukäteen, ja lainanottaja maksaa tänä aikana pelkästään lainansa korkoa. Lyhennysvapaassa on tärkeä ottaa huomioon, että lainan lyhennyserä voi nousta lyhennysvapaan päätyttyä tai vastaavasti laina-aika pidentyä.

 • Maksuhäiriömerkintä on luottotietoyhtiön rekisteriin tuleva merkintä siitä, että henkilö tai yritys ei ole maksanut velkaansa ajoissa.

 • Maksuvara tarkoittaa summaa, joka kotitaloudelle tulee jäädä käytettäväksi, kun kaikki korkokulut, asumiskustannukset ja muut elinkustannukset on maksettu. Ennen lainan myöntämistä tehdään aina maksuvaralaskelma sen varmistamiseksi, että lainanottajalla on varaa maksaa laina takaisin.

  Lue lisää
 • Korko jaetaan todelliseen korkoon ja nimelliskorkoon. Nimelliskorko tarkoittaa lainasta maksettavaa korkoa. Nimelliskorossa ei oteta huomioon mahdollisia muita maksuja. Todellinen korko tarkoittaa nimelliskoron yhteenlaskettuja korkokuluja sekä muita maksuja, kuten lainan nostomaksua ja laskutuskuluja.

 • Omistusoikeuden siirtymispäivä on päivä, jolloin asunto siirtyy myyjältä ostajalle ja ostaja ryhtyy vastaamaan kiinteistöstä tai huoneistosta. Ostohinnan loppuosuus on yleensä maksettava omistusoikeuden siirtymispäivänä. Ostajalle luovutetaan avaimet ja ostaja rekisteröidään asunnon omistajaksi.

 • Avioliiton päättyessä suoritettavassa osituksessa tehdään selvitys puolisoiden avio-oikeudellisesta omaisuudesta ja jaetaan se puoliksi molempien osapuolten kesken.

 • Lainanantaja tarvitsee lainalle vakuuden asuntolainaa otettaessa. Kiinnityksenä annat tietyn osan asunnosta pantiksi pankille, josta asuntolaina otetaan. Panttikirja on todistus kiinnityksestä. Kiinnitys otetaan summalle, joka toimii lainan vakuutena. Jos aikaisemmalla omistajalla on asunnosta panttikirja, voit käyttää sitä uuden laatimisen sijaan. Jos tarvitset uusia kiinnityksiä, pankki auttaa tässä ostaessasi kiinteistöä.

 • Jos et maksa velkaasi, se siirretään useimmiten perintäyhtiön hoidettavaksi. Perintäyhtiön tehtävänä on periä velka sinulta ja saada raha sille, jolle olet velkaa, tekemällä perintävaatimus. Useimmiten perintäyhtiö veloittaa tästä ylimääräisen palkkion, joka lisätään olemassa olevaan velkaan. Jos sinulla on useita perintävaatimuksia, takaisinmaksu voi olla vaikeaa, sillä maksettavanasi on velka, mahdolliset viivästysmaksut ja perintäyhtiön palkkio. Yksi tai useampi perintävaatimus voi estää sinua saamasta lainaa. Bluestep voi kuitenkin auttaa sinua maksamaan perintävaatimukset sisällyttämällä ne uuteen tai olemassa olevaan asuntolainaan. Soita meille numeroon 09 3158 7600, niin kerromme lisää.

 • Rinnakkaishakija tarkoittaa, että laina otetaan yhdessä toisen henkilön kanssa. Lainan maksamisesta vastaa tässä tapauksessa kaksi henkilöä tai useampi henkilö. Rinnakkaishakijalla voi olla merkitystä sen kannalta, kuinka paljon saat lainaa, ja se voi parantaa lainansaantimahdollisuuksiasi. Jos kaksi henkilöä tai useampia henkilöitä hakee lainaa asuntoon, jossa kaikki aikovat asua, voitte tietyissä tapauksissa hakea yhteistä lainaa.

 • Takaaja on henkilö, joka takaa lainanottajan lainan. Takaaja sitoutuu maksamaan lainanottajan velan takaisin, jos tämä ei itse pysty maksamaan sitä.

  Lue lisää
 • Takaisinmaksuturva on vakuutus, joka tarjoaa turvaa tilanteeseen, jolloin elämässä tapahtuu jotakin odottamatonta ja sinun voi olla vaikea lyhentää lainaa. Jos sairastut tai joudut työttömäksi, vakuutus kattaa lainan kuukausikustannukset, ja kuolemantapauksessa koko laina maksetaan pois.

 • Tasalyhennys tarkoittaa, että lainanottaja lyhentää lainaa samansuuruisen summan jokaisella lyhennyskerralla kuukausittain. Samalla maksetaan myös korko, joka alenee jokaisella lyhennyskerralla. Tämä tarkoittaa, että myös lainan kokonaissumma vähenee sitä mukaa kun lainaa maksetaan takaisin.

 • Avioeron osituksessa suurimman omaisuuden omaava henkilö maksaa vähemmän varoja omaavalle puolisolle tasinkoa.

 • Korko voidaan jaotella todelliseen korkoon ja nimelliskorkoon. Todellinen korko on vuosittain lainasummasta maksettava korko, johon on laskettu mukaan kaikki kulut. Se antaa kokonaiskuvan kaikista maksuista ja helpottaa eri lainanantajien korkojen vertaamista.

  Lue lisää
 • Ulosmittaus suoritetaan, jotta perittävä velka tulisi kokonaan maksetuksi. Ulosottolaitoksen mukaan lähtökohtaisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia.

  Lue lisää
 • Vakuudellinen laina on esimerkiksi laina, joka otetaan auton tai asunnon hankintaan, jolloin asuntoa tai autoa käytetään lainan vakuutena. Jos sinulla on vaikeuksia lyhentää lainaa, lainanantaja voi pakottaa myymään vakuuden. Vakuudellisen lainan korko on yleensä matalampi ja muut ehdot kevyempiä kuin vakuudettomassa lainassa. Voit hakea Bluestepiltä lainaa, jonka vakuutena on asunto, jos omistat jo asunnon ja haluat lainaa sitä vastaan. Voit myös hakea asuntolainaa uuden asunnon ostamiseen.

 • Vakuudeton laina on laina, johon ei liity vakuutta. Vakuudella tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöä, asuntoa tai autoa. Lainanantaja ei siis saa mitään vakuutta pantiksi.

  Lue lisää
 • Velallinen on henkilö, joka on velkaa toiselle. Velallinen on siis lainanantajan vastakohta. Tavallisesti kyseessä on yksityishenkilö, joka on ottanut pankkilainan. Silloin pankki on lainanantaja.

  Lue lisää
 • Velkakirja on kirjallinen lainanottajan allekirjoittama todistus, joka osoittaa, kuinka paljon lainaa lainanottaja on nostanut. Velkakirjassa mainitaan myös lainan ehdot. Velkakirja toimii todistuksena velasta lainanantajalle ja lainan sovituista ehdoista koron, takaisinmaksun ja muiden tärkeiden ehtojen osalta.

 • Viivästyskorko on lisäkorko, joka lainanottajan tulee maksaa, jos hän ei maksa lainanlyhennystä ajallaan.

  Lue lisää
 • Välirahoitus on tilapäinen laina silloin, kun uusi asunto on maksettava, ennen kuin vanhan asunnon kauppahinta on saatu. Välirahoitus toimii siltana kahden asunnon välillä. Ei ole mitään takuuta siitä, että asunnonostaja onnistuu saamaan edellisen asuntonsa kaupaksi niin nopeasti kuin on odottanut. Tällöin vaarana on, että rahaa ei ole, kun uusi asunto tulisi maksaa. Välirahoituksen maksuaika on lyhyt, sillä se on tilapäinen ratkaisu. Lainaa ei tarvitse tuona aikana lyhentää, vaan siitä maksetaan vain korkokulut. Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan, kun myydystä asunnosta saadaan myyntihinta ja omistusoikeus siirtyy ostajalle.

 • Yhdistelylaina on laina, joka kokoaa pienet ja kalliit pienlainat ja luotot yhteen yhdeksi uudeksi lainaksi. Yhdistämällä kalliit lainat ja luotot yhdeksi lainaksi saadaan yksi lainanantaja ja yksi korko useiden sijaan.

  Lue lisää
 • Jos henkilöllä on yhteisvastuu lainasta, se tarkoittaa, että lainanottajia on useita, jotka kaikki ovat yhdessä vastuussa koko velan maksamisesta. Yhteisvastuu muodostuu usein silloin, kun henkilöt ottavat yhteisen lainan. Yhteisvastuussa jokainen lainanottaja vastaa koko velasta. Tämä voi johtaa siihen, että yhdeltä henkilöltä voidaan vaatia koko velan maksamista pelkän oman lainaosuuden sijaan. Jos henkilöistä yksi maksaa enemmän, hän voi vaatia muilta heidän osuuksiaan jälkikäteen.

 • Yleistakauksella tarkoitetaan takausta, joka koskee muutakin kuin vain yksilöityä päävelkaa.

Muilla kielillä: Icon Ordlista | Icon Ordliste