Todellinen korko

Korko voidaan jaotella todelliseen korkoon ja nimelliskorkoon. Todellinen korko on vuosittain lainasummasta maksettava korko, johon on laskettu mukaan kaikki kulut. Se antaa kokonaiskuvan kaikista maksuista ja helpottaa eri lainanantajien korkojen vertaamista.

Lainanottaja maksaa lainasta korkoa ja sen lisäksi myös useita erilaisia maksuja, kuten käsittely- ja laskutuskuluja. Nämä erilaiset maksut voivat hankaloittaa kaikkien lainaan liittyvien kustannusten hahmottamista. Todellisen koron laskeminen auttaa siis samaan selkeän kokonaiskuvan lainasta. 

Helpottaa vertailemista 

Todellinen korko lasketaan toisin sanoen laskemalla yhteen pankin tarjoama nimelliskorko ja muut kulut. Kaikki nämä lasketaan yhteen todelliseksi koroksi, joka tarjoaa selkeän kuvan todellisista tai tulevista korkokuluista. Koron tarkasteleminen tällä tavalla helpottaa lainanantajien ja korkokulujen vertaamista lainan ottamisen yhteydessä. 

Luoton tai lainan esittelemisen yhteydessä lainanantajan on aina kerrottava todellinen korko. Näin lainanottajalla on selkeä käsitys lainan todellisista kustannuksista. 

Näin todellinen korko vaikuttaa 

Todellisen koron laskeminen helpottaa lainanantajien vertaamista, mutta tähän korkotyyppiin liittyy myös tiettyjä haittapuolia. Koska siinä kaikki kustannukset lasketaan yhteen, siitä ei aina käy ilmi selkeästi, mitkä kaikki kulut laina sisältää. 

Todelliseen korkoon vaikuttaa aina suoraan se, valitseeko lainanottaja lainalleen kiinteän vai vaihtuvan koron. Kiinteässä korossa kustannukset pysyvät samoina, eikä maksujen äkillisestä noususta tarvitse huolehtia. Sen sijaan vaihtuvassa korossa korkokustannukset voivat nousta ja laskea. Sopivin korkotyyppi riippuu monista asioista, mutta se pohjautuu pääasiassa omaan taloudelliseen tilanteeseen ja budjettiin.

Takaisin