Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland – Saavutettavuus­seloste

Päivitetty 14.2.2024. 

Saavutettavuusseloste 

Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland pyrkii takaamaan www.bluestep.fi -verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) eli digipalvelulain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Bluestep Bank AB:n Suomen sivuliikkeen verkkosivuja osoitteessa www.bluestep.fi. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 14.2.2024.  

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

www.bluestep.fi -verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei-saavutettava sisältö 

Kohtuuton rasite 

Bluestep Bank AB:n Suomen sivuliikkeen verkkosivustoa alasivuineen hallinnoidaan ja päivitetään Ruotsista, paikallisten teknisten vaatimusten mukaisesti. Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset saavutettavuusvaatimukset on saatettu voimaan etuajassa Ruotsiin verrattuna. Suomen kansalliseen lakiin implementoidut saavutettavuusvaatimukset koskevat myös luottolaitoslaissa määriteltyjä luottolaitoksia.  

Bluestep Bank AB:n arvion mukaan sivuliikkeelle aiheutuisi digipalvelulaissa määritelty kohtuuton rasite suomalaisten sivuston muutostöiden implementoimiseksi tässä vaiheessa, suhteutettuna sivuliikkeen kokoon, taloudelliseen asemaan, toiminnan luonteeseen ja laajuuteen.  

Sivuliike tarjoaa suomalaisille asiakkaille ainoastaan kuluttajansuojalain 7 ja 7 a luvun mukaisia kuluttajaluottoja, joita koskevat digipalvelulain mukaiset erityiset vaatimukset tulevat sovellettavaksi 28.6.2025 alkaen. Sivuliike ei tarjoa peruspankkipalveluita, joten pankin tarjoamien palveluiden luonne ei korostetusti edellytä saavutettavuusvaatimusten mukaisia teknisiä mukautuksia. Mikäli asiakas ei kykene asioimaan verkossa, voidaan asiointi järjestää puhelimitse tai Suomen sivuliikkeen toimitiloissa.  

Bluestep Bank AB sitoutuu toteuttamaan saavutettavuusdirektiivin mukaiset vaatimukset EU:n ja Ruotsin lainsäädännön mukaisesti, missä yhteydessä myös Suomen sivuliikkeen kotisivujen saavutettavuusvaatimukset toteutetaan saman aikataulun puitteissa, vastaamaan digipalvelulain edellyttämiä vaatimuksia.  

Puutteista ilmoittaminen ja saavutettavuus­palaute 

Mikäli huomaat verkkosivuillamme saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, otathan meihin yhteyttä. Teemme parhaamme asian korjaamiseksi. Aukioloaikoinamme voit olla meihin yhteydessä puhelimitse (09 3158 7600) tai kautta. Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse (asiakaspalvelu@bluestep.fi), jolloin vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Saavutettavuutta koskeviin palautteisiin vastaamme viimeistään 14 päivän kuluessa viestin vastaanottamisesta.  

Valvontaviranomainen 

Mikäli olet ottanut meihin yhteyttä, etkä ole tyytyväinen saamaasi vastukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit tehdä sivustostamme ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston verkkosivuilla annetaan ohjeistusta ilmoituksen teosta ja asian käsittelystä. Yhteystiedot löydät alta.  

 

Valvontaviran­omaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  

saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000