Velallinen

Velallinen on henkilö, joka on velkaa toiselle. Velallinen on siis lainanantajan vastakohta. Tavallisesti kyseessä on yksityishenkilö, joka on ottanut pankkilainan. Silloin pankki on lainanantaja.

Velallisena olemiseen kuuluu, että summa, joka on esimerkiksi lainattu, maksetaan takaisin lainanantajalle osapuolten tekemän sopimuksen mukaisesti. Lainatun rahasumman lisäksi maksettavaksi tulee usein myös korko, eli eräänlainen maksu rahojen lainaamisesta. 

Jos velallinen ei maksa velkaansa ajoissa, hänelle lähetetään tavallisesti maksumuistutus. Jos myöskään muistutusmaksua ei makseta, tapaus siirtyy usein eteenpäin perintään ja pahimmassa tapauksessa ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi. Tämä voi puolestaan johtaa siihen, että velallinen saa maksuhäiriömerkinnän, joka kirjataan luottotietoihin. 

Rahavelka ja muu velka 

Velassa on tavallisesti kyse rahavelasta. Kyseessä voi olla myös muu velka, ja tällöin velan kohde on usein suoritettava palvelu. Kun palvelu on suoritettu, velallinen on suorittanut velkansa. 

Takaisin