Ulosotto

Ulosmittaus suoritetaan, jotta perittävä velka tulisi kokonaan maksetuksi. Ulosottolaitoksen mukaan lähtökohtaisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia.

Normaalia koti-irtaimistoa ei kuitenkaan ulosmitata. Mikäli kyseessä on suppea ulosotto, ulosmittaamatta jätetään kaikki omaisuus, joka jouduttaisiin muuttamaan rahaksi, esimerkiksi asunto-osakkeet, kiinteistöt tai erilaiset ajoneuvot. Tavallisesti ulosmittaus kohdistuukin palkka-, eläke- tai elinkeinotuloon.

Takaisin