Viivästyskorko

Viivästyskorko on lisäkorko, joka lainanottajan tulee maksaa, jos hän ei maksa lainanlyhennystä ajallaan.

Viivästyskorko voi muistuttaa tavallista korkoa, mutta viivästyskorkoa käytetään korvauksena vasta maksamattoman maksuerän yhteydessä, eli silloin, kun laskun tai saatavan eräpäivä on ohitettu. 

Sopimukset ja maksuehdot 

Jos saatavaa ei makseta viimeistään eräpäivänä, viivästyskoron kertyminen alkaa tästä päivämäärästä. Jos korko on sovittu etukäteen, velkojalla on myös oikeus veloittaa kyseinen viivästyskorko tästä päivästä alkaen. Miten viivästyskorko sitten lasketaan korkolain pohjalta? Korkolaki määrittää viivästyskoron korkokannan, joka on viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Kyseisen puolivuotiskauden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevaa viitekorkoa sovelletaan seuraavien kuuden kuukauden ajan.  

Takaisin