Takaaja

Takaaja on henkilö, joka takaa lainanottajan lainan. Takaaja sitoutuu maksamaan lainanottajan velan takaisin, jos tämä ei itse pysty maksamaan sitä.

Takaaja toimii samalla tavalla kuin panttaus, eräänlaisena vakuutena lainanantajalle ja pankeille, jotka haluavat olla varmoja siitä, että saavat lainaamansa summan takaisin. Takaajaksi ryhtyvä sitoutuu maksamaan lainan lyhennyserät, korot ja muut kustannukset, jos luotonottaja ei itse pysty maksamaan. 

Omavelkainen takaus 

Takaustyyppi, joka tarkoittaa, että takaaja takaa velan kuin omansa. Lainanantaja voi vaatia velan maksua sekä velalliselta että takaajalta heti velan eräännyttyä, ja takaaja on yhtä lailla vastuussa velan maksusta kuin jos hän olisi itse ottanut luoton tai lainan. 

Toissijainen takaus 

Takaaja vastaa velasta vasta sitten, kun on selvää, että luoton- tai lainanottajalla itsellään ei ole tarvittavia resursseja lainan maksamiseen takaisin. Laillinen takaus on omavelkaisen takauksen vastakohta. 

Takaisin