Perheen talous

Rahankäytön suunnittelu lapsiperheessä on tärkeää, sillä sen avulla voidaan ylläpitää vakaata ja kestävää taloutta. Perheen taloutta suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon kaikkien perheenjäsenten tarpeet, mutta pyrkiä samalla säästämään myös tulevaisuutta varten. Tästä artikkelista löydät vinkkejä siihen, miten voit suunnitella perheen taloutta.

Tärkeät asiat talouden suunnittelussa

  • Budjetointi. Budjetti voi auttaa selkeyttämään perheen kuluja ja mahdollistaa esimerkiksi säästämisen ja ylimääräisistä kuluista karsimisen. 

  • Säästäminen. Säästäminen lapsiperheessä on erityisen tärkeää – näin voit varautua yllättäviin tilanteisiin, kuten tulojen äkilliseen laskuun tai auton hajoamiseen. Muista myös pitkäaikainen säästäminen! 

  • Velkojen hoitaminen. On tärkeää maksaa mahdolliset lainanlyhennykset ajallaan ja huolehtia, että velat ovat hallinnassa. 

  • Taloudellinen vastuullisuus. Tee taloudellisesti vastuullisia päätöksiä ja pyri välttämään liiallista velkaantumista. 

  • Keskustele raha-asioista. Vanhempien on tärkeää keskustella keskenään raha-asioista, jotta mahdollisilta yllätyksiltä vältyttäisiin. Yhteisten taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja taloudellisen vastuun jakaminen korostuvat etenkin lapsiperheissä.

 

Miksi perheen talous on tärkeää? 

Hyvin hoidettu talous luo vakautta ja turvallisuutta arkeen. Hallinnassa olevan talouden ansiosta perhe selviytyy menoistaan ja voi säästää tulevaisuutta varten sekä varautua samalla yllättäviin kuluihin. Selkeä kuva taloustilanteesta voi auttaa lisäksi välttämään raha-asioihin liittyvää stressiä.

Kotitalouksien yleisimmät menot 

Kotitalouksilla eniten rahaa kuluu yleensä asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen. Budjetin laatiminen voi olla hyvä keino menojen hallintaan ja sen avulla voi myös löytää enemmän mahdollisuuksia säästää rahaa.

En familjs största utgifter: boende, transport och mat

Lapsen viikkoraha – kuinka paljon lapsi saa viikkorahaa?

Viikkorahan antaminen lapselle voi opettaa häntä säästämään ja hallitsemaan omaa rahankäyttöään. Viikkorahan avulla lapsi voi oppia myös hahmottamaan, kuinka paljon rahaa tiettyjen asioiden ostamiseen kuluu. Lapsen kanssa on tärkeää keskustella rahankäytöstä, jotta hän oppii hahmottamaan sen arvon. 

Viikko- tai kuukausirahan suuruus vaihtelee usein lapsen iän mukaan. Alakoululaiselle viikkorahan suuruus voidaan määritellä ikävuosien mukaan. Esimerkiksi seitsemänvuotiaalle alakoululaiselle maksettavan viikkorahan suuruus voisi olla seitsemän euroa. 

Talouskoulun aloitussivulle

Siirry kohtaan 7/7
Säästäminen