Yli kolmasosalle naisista lainaneuvottelut vaikeita – ”pelottaa, että tulee huijatuksi”

Suomalaiset arvioivat talousosaamisensa korkealle, mutta kokevat samalla omista lainoista neuvottelun vaikeana. Erityisen vaikeana sitä pitävät naiset. Heistä 36 prosenttia sanoo lainaneuvottelujen olevan hankalia, kun miehistä vastaava osuus on 21 prosenttia. Taustalla vaikuttavat muun muassa epäluulo pankkeja kohtaan sekä tunne siitä, ettei pankeista tavoita enää ihmistä, selviää pohjoismaisen asuntolainoihin keskittyvän Bluestep Bankin tuoreesta tutkimuksesta.

Lähes joka kolmas suomalainen (29 %) kokee lainoista neuvottelun ja lainojen kilpailuttamisen vaikeana. Naisten osuus korostuu: heistä peräti 36 prosenttia arvioi lainaneuvottelujen olevan hankalia kun miehistä vastaava luku oli 21 prosenttia. Sen sijaan esimerkiksi tulotaso ei vaikuttanut vastaajien kokemuksiin lainaneuvotteluista. 

Koetun vaikeuden taustalla näyttää olevan esimerkiksi luottamuspula pankkeja kohtaan sekä tunne siitä, ettei pankeista enää tavoita ihmistä. Bluestep Bankin IroResearchillä teettämän tutkimuksen avoimissa vastauksissa osallistujat kertoivat muun muassa, etteivät he tunne pankkien käyttämää sanastoa; että pankkiin ei saa aikoja ja että lainavaihtoehtoja on paljon eikä niiden vertailu ole helppoa.

Avoimissa vastauksissa heijastui myös epäluulo pankkeja kohtaan: ”suoraan kysymykseen ei saa suoraa vastausta”, ”todella paljon erilaisia pykäliä ja sudenkuoppia”, ”pelkään, etten osaa ajaa omia etujani”, ”pelottaa, että tulee huijatuksi” ja niin edelleen. 

- Mielestäni on erittäin huolestuttavaa, jos ihmiset kokevat, että voivat tulla pankeissa huijatuksi. Se tarkoittaa sitä, että pankkien täytyy entistä selkeämmin viestiä omista palveluistaan.  

- Ihmiskontaktit ovat vastausten mukaan suomalaisille tärkeitä. Tämän vuoksi meillä Bluestep Bankissa ei automatisoida asiakaspalvelua tai lainanhakemuskäsittelyä. Luotamme edelleen ihmisten väliseen kohtaamiseen, Bluestep Bankin Suomen toiminnasta vastaaja Petri Matikainen kertoo.  

Oma taloustieto vahvoissa kantimissa 

Tutkimus osoitti myös, että vaikka suomalaiset kokevat pankkiasioinnin vaikeaksi, he arvioivat oman talousosaamisensa olevan hyvissä kantimissa. Suomalaisista 66 prosenttia on sitä mieltä, että heidän talousosaamisensa on vahvaa. Talousosaamisella tutkimuksessa tarkoitetaan omaan talouteen ja omien raha-asioiden hoitoon ja seurantaan liittyviä seikkoja.  

Vastaajista kuusi prosenttia arvioi taloustietonsa huonoksi.  

- Suomalaiset eivät arvioi talousosaamistaan väärin, vaan kyse on minusta pikemmin siitä, että pankkien pitää kyetä parantamaan tapaansa puhua ihmisille lainoista ja niiden kokonaiskustannuksista. Jos asiakas kokee lainaneuvotteluissa, ettei ymmärrä, pankin kommunikaatio on pettänyt, Matikainen jatkaa.  

Arviot omasta talousosaamisesta eivät vaihtele merkittävästi vastaajan sukupuolen, iän tai tulotason mukaan.  

Tutkimuksen teettänyt Bluestep Bank on vakuudellisiin asuntolainoihin keskittynyt, taloudellista eriarvoisuutta vastaan taisteleva pankki. Se haastaa perinteiset pankit asiakaskunnan aineettomien vakuuksien eli luottamuksen osalta. Bluestep Bank keskittyy maksukykyisiin asiakkaisiin, jotka eivät pääse perinteisten pankkien asiakkaaksi esimerkiksi vakituisen työsuhteen puuttumisen takia. Bluestep Bank tekee asiakkailleen yhtäläiset stressitestit perinteisten pankkien kanssa.  

Iro Researchin tekemään kyselytutkimukseen osallistui tuhat suomalaista. Otosta painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan, mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.  Tiedonkeruuaikaa oli 14.–22. marraskuuta 2023 ja tilastollinen virhemarginaali tutkimuksessa on maksimissaan +/-3,2 prosenttiyksikköä.

Katso kaikki tutkimustulokset täältä.

Lisätietoja:

Petri Matikainen, Bluestep Bankin Suomen maajohtaja
Puh. 040 7688 487
petri.matikainen@bluestep.fi