Hälyttävä tulos: 40 % vuokralla asuvista naisista ei usko saavansa asuntolainaa, miehistä vain 25 %

Kolmannes vuokralla asuvista suomalaisista ei usko saavansa asuntolainaa. Ryhmässä korostuvat naiset sekä keski-ikäiset suomalaiset, selviää asuntolainoihin keskittyneen Bluestep Bankin tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimus osoitti myös, että 45 prosenttia suomalaisista kokee, ettei voi täysin vaikuttaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Esimerkiksi lisätyön hankkimista tai sijoittamista ei näin nähdä vaihtoehtona oman taloudellisen aseman parantamiseksi.

Joka kolmas vuokralla asuva suomalainen ei usko saavansa asuntolainaa. Ryhmässä korostuvat naiset. Heistä 41 prosenttia ei usko saavansa lainaa, kun miehissä vastaava luku on 26 prosenttia. Naisten osuutta selittää todennäköisesti miehiä alempi tulotaso. Vuonna 2022 naisten vuosiansiot olivat koko työmarkkinoilla keskimäärin 84 prosenttia miesten ansioista.

Toinen ryhmä, joka ei arvionsa mukaan saisi asuntolainaa, ovat 25–44-vuotiaat vuokralla asuvat suomalaiset. Heistä yli puolet (51 %) ei usko saavansa halutessaan asuntolainaa. Avoimissa vastauksissa syinä mainitaan muun muassa: ikä, yksinhuoltajuus, sairaudet, tulotaso.

- Ensiasunnon ostajan keski-ikä on Suomessa noussut. Kehityksen suunta on ikävä, jos ihmiset siinä iässä, kun kodin merkitys on suuri, eivät koe pääsevänsä omistusasumiseen kiinni ja jäävät näin ilman suomalaisten tavallisinta omaisuuserää eli omaa asuntoa, Bluestep Bankin maajohtaja Petri Matikainen kertoo.

Tutkimus osoitti myös, että kokemus omasta vakaasta taloudellisesta asemasta kasvaa iän karttuessa. Yli 65-vuotiaista vuokralla asuvista yli 70 prosenttia (71 %) ja 55–64-vuotiaista yli 60 prosenttia (61 %) uskoo, että saisi halutessaan asuntolainan.

Puolet suomalaisista kokee olevansa voimaton vaikuttamaan omaan taloudelliseen tilanteeseensa

Tutkimuksen mukaan lähes puolet (45 %) suomalaisista kokee, etteivät voi täysin vaikuttaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei lisätyötä ole mahdollista ottaa vastaan ja osake- tai indeksirahastosäästämiseen ei riitä varallisuus, aika tai esimerkiksi mielenkiinto.

- On huolestuttavaa, jos 45 prosenttia suomalaisista uskoo, etteivät he voi vaikuttaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa ja kasvattaa tulojaan samassa tahdissa kustannusten nousun kanssa. Unelmayhteiskunta olisi aidosti dynaaminen. Ihmiset voisivat halutessaan vahvistaa talouttaan esimerkiksi työskentelemällä enemmän tai muokkaamalla kulutuskäyttäytymistään ja investoimalla siitä syntyneitä pieniäkin pääomia, Matikainen jatkaa.

Tutkimuksen teettänyt Bluestep Bank on vakuudellisiin asuntolainoihin keskittynyt, taloudellista eriarvoisuutta vastaan taisteleva pankki. Bluestep Bank keskittyy maksukykyisiin asiakkaisiin, jotka eivät pääse perinteisten pankkien asiakkaaksi esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän tai vakituisen työsuhteen puuttumisen takia. Bluestep Bank tekee asiakkailleen yhtäläiset stressitestit perinteisten pankkien kanssa. 

Iro Researchin tekemään kyselytutkimukseen osallistui tuhat suomalaista. Otosta painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan, mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tiedonkeruuaikaa oli 30.1.–5.2.2024 ja tilastollinen virhemarginaali tutkimuksessa on enintään +/-3,2 prosenttiyksikköä.

Katso kaikki tutkimustulokset täältä.

Lisätietoja:
Petri Matikainen
Bluestep Bank
040 7688 487
petri.matikainen@bluestep.fi