Verot

Verotuksen avulla Suomen valtio kerää varoja, jotka mahdollistavat esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ja ilmaisen koulutuksen. Verovelvollisuus koskee kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä ja taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä. Veroja maksetaan Suomen valtion lisäksi kunnille, evankelisluterilaisille ja ortodoksisille seurakunnille sekä Kelalle. 

Tästä artikkelista löydät tietoa esimerkiksi ansiotulojen verotuksesta, arvonlisäverosta sekä veronpalautuksista. 

Yleisimmät verot Suomessa 

  • Ansiotulovero. Ansiotuloveroa maksetaan esimerkiksi palkkatuloista ja eläkkeestä. Veroprosentin suuruus riippuu tulojen määrästä ja se määräytyy progressiivisen verotusjärjestelmän mukaisesti.
  • Arvonlisävero (ALV). Arvonlisävero on kulutusvero, jota maksetaan lähes kaikista tuotteista ja palveluista Suomessa. ALV:n suuruus vaihtelee eri tuotteiden ja palveluiden välillä ja se lisätään tuotteen tai palvelun hintaan. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 %.
  • Pääomatulovero. Pääomatuloveroa maksetaan sijoitustuloista, kuten osingoista. Pääomatuloveron suuruus vaihtelee sijoitustyyppien ja ansaintatapojen mukaan. 

 

Ansiotuloverotus ja ansiotulo

Suomessa ansiotuloissa käytetään progressiivista verotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulojen noustessa myös veroprosentti kasvaa. Ansiotulojen voidaan karkeasti sanoa olevan työllä hankittua rahaa, pois lukien veronalaiset sosiaalietuudet. 

Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkka- ja eläketulot sekä veronalaiset sosiaalietuudet, kuten sairaus-, työttömyys- ja vanhempainpäiväraha. 

Skattepapper

Mitä on pääomatulo? 

Pääomatuloksi voidaan katsoa sellainen tulo, jota oma varallisuus on tuottanut. Katso alta esimerkkejä pääomatuloista: 

  • vuokratulo,
  • osinkotulo,
  • korkotuotot,
  • omaisuuden myynnistä tullut voitto ja
  • henkivakuutuksen tuotto. 

Veroprosentti – miten lasketaan veroprosentti? 

Veroprosentti määrittää, minkä verran tuloista menee veroa. Siihen, minkä suuruinen veroprosentti on, vaikuttaa palkansaajan vuosittaiset tulot. Helpoin tapa veroprosentin laskemiseen on käyttää Verohallinnon sivuilta löytyvää veroprosenttilaskuria. 

Veronpalautukset 

Veronpalautukseksi kutsutaan summaa, jonka Verohallinto maksaa takaisin silloin, kun veroja on edeltävän vuoden aikana maksettu liikaa. Ennakonpidätys palkasta tai muusta tulonlähteestä perustuu arvioon siitä, kuinka paljon veroja tulee maksaa koko vuodelta. Jos vuositulosi jäävät pienemmäksi kuin arvoitu tulo, voit silloin saada veronpalautuksia. Vastaavasti, jos vuositulosi ovat olleet arvioitua suuremmat, voit joutua maksamaan jäännösveroa eli niin sanottuja mätkyjä. 

Milloin veronpalautukset maksetaan? 

Verohallinto maksaa veronpalautuksia heinä-joulukuun aikana riippuen siitä, milloin henkilön oma verotus on päättynyt. Lisätietoa veronpalautuksista ja niiden maksuajoista voi tarkistaa Verohallinnon verkkosivuilta ja omasta verotuspäätöksestä. 

Talouskoulun aloitussivulle

Siirry kohtaan 5/7
Asuminen