Huolestuttava tutkimustulos: Yli kolmasosa naisista kokee lainaneuvottelut vaikeiksi

Bluestep Bankin teettämästä tuoreesta tutkimuksesta selviää, että naisista jopa 36 prosenttia kokee lainaneuvottelut vaikeiksi. Miehistä vastaava osuus on 21 prosenttia. Taustalla vaikuttavat muun muassa epäluulo pankkeja kohtaan sekä tunne siitä, että pankista ei enää tavoita ihmistä.

Bluestep Bankin teettämästä tutkimuksesta selviää, että lähes joka kolmas suomalainen (29 %) kokee lainoista neuvottelun ja lainojen kilpailuttamisen vaikeana. Tutkimuksessa naisten osuus korostuu: heistä peräti 36 prosenttia arvioi lainaneuvottelujen olevan vaikeita, kun miehistä vastaava luku oli 21 prosenttia.

Bluestep Bank on taloudellista eriarvoisuutta vastaan taisteleva pankki, joka tarjoaa asuntolainaa ja asuntovakuudellista lainaa heille, jotka syystä tai toisesta ovat saaneet kielteisen lainapäätöksen omasta tai muusta perinteisestä pankista.

Tutkimustulosten taustalla näyttää vaikuttavan esimerkiksi luottamuspula pankkeja kohtaan ja se, ettei pankista enää tavoita ihmistä. Tutkimuksen mukaan pankin käyttämää sanastoa on vaikea ymmärtää ja ajan saaminen pankkiin on hankalaa. Osa vastaajista kertoi myös pelkäävänsä, että tulee huijatuksi.

– On erittäin huolestuttavaa, jos ihmiset kokevat, että voivat tulla pankissa huijatuksi. Tutkimuksen mukaan ihmiskontaktit ovat suomalaisille tärkeitä. Tästä syystä meillä Bluestep Bankilla ei ole käytössä automatisoitua luotonmyöntöprosessia, vaan luotamme edelleen ihmisten väliseen kohtaamiseen, kertoo Bluestep Bankin Suomen maajohtaja Petri Matikainen.

Henkilökohtainen palvelu on uuden pankin toiminnan keskiössä

Bluestep Bank perehtyy jokaisen asiakkaan tilanteeseen yksilöllisesti automaattisten luotonmyöntöprosessien sijaan ja pyrkii aina löytämään asiakkaalle sellaisen ratkaisun, joka parantaa tämän nykyistä tilannetta.

Yksilöllinen luotonmyöntöprosessi mahdollistaa myös sen, että Bluestep Bankista voi olla mahdollista saada lainaa oman pankin tai muiden perinteisten pankkien kielteisestä lainapäätöksestä huolimatta.

– Menneisyyden sijaan keskitymme lainaa myöntäessämme asiakkaan mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Meille tärkeimpiä tekijöitä lainan myöntämisen kannalta ovat riittävä maksukyky ja käytettävissä olevat vakuudet. Useassa tapauksessa olemmekin pystyneet myöntämään asuntolainaa oman kodin ostoon tai vakuudellista lainaa nykyisten luottojen kilpailuttamiseen perinteisen pankin kielteisestä lainapäätöksestä huolimatta, tarkentaa Matikainen.

Haaveena oma asunto?

Voit tiedustella mahdollisuuksiasi asuntolainan saamiseen, vaikka oman pankkisi lainapäätös olisi ollut kielteinen. Lähetä hakemuksesi jo tänään, niin kartoitamme yhdessä mahdollisuutesi lainan saantiin. 


Hae asuntolainaa

Suomalaisten talousosaaminen on vahvaa, vaikka pankkiasiointi koetaan vaikeaksi

Tutkimus osoitti myös, että vaikka suomalaiset kokevat pankkiasioinnin vaikeaksi, he arvioivat oman talousosaamisensa olevan hyvällä tasolla. Suomalaisista 66 prosenttia on sitä mieltä, että heidän talousosaamisensa on vahvaa. Vastaajista kuusi prosenttia kuitenkin arvioi taloustietonsa huonoksi.

- Pankkien pitää kyetä parantamaan tapaansa puhua ihmisille lainoista ja niiden kokonaiskustannuksista. Jos asiakas kokee lainaneuvotteluissa, ettei ymmärrä, on pankin kommunikaatio silloin pettänyt, päättää Matikainen.

Ladataan