Etsi

Kestävää kehitystä koskevat tavoitteet

Seuraamme jatkuvasti sitä, miten suoriudumme kestävän kehityksen osalta. Tästä näet, mihin tavoitteisiin pyrimme ja mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä.

Taloudellinen osallistaminen

Pyrimme lisäämään taloudellista osallistamista yhteiskunnassa ja mahdollistamaan suuremman taloudellisen turvallisuuden yhä useammille. Vuonna 2020 asiakkaistamme 39,6 prosenttia sai tulonsa muusta kuin vakituisesta työsuhteesta. Asiakaskunnassamme on myös yhä enemmän ensiasunnon ostajia. Vuonna 2020 yhdeksän prosenttia uusista asiakkaistemme oli ensiasunnon ostajia, kun edellisenä vuonna luku oli seitsemän prosenttia. Autoimme myös 61,7 prosenttia asiakkaistamme maksamaan pois vakuudettoman lainan tai kulutusluoton asuntovakuudellisella lainalla.

Monimuotoisuus

Bluestepin tavoitteena on lisätä naisjohtajien ja naisten osuutta johtoryhmässä vuoden 2020 36 ja 38 prosentista 50 prosenttiin vuositasolla vuoteen 2024 mennessä. Pyrimme myös tasaiseen sukupuolijakaumaan, joka tällä hetkellä toteutuu työntekijöidemme osalta (50/50).  Yhdenvertaisten palkkojen ja tasa-arvoisen urakehityksen varmistamiseksi analysoimme palkkojen jakautumista ja maksamme äitiysajan palkan vuodesta 2021 alkaen.

Hiilijalanjälki

Vuonna 2021 esittelemme päästöjä koskevat tavoitteemme ja toteutussuunnitelman ilmastojalanjälkemme vähentämiseksi entisestään. Hiilijalanjälkemme vuonna 2020 oli 4,5 (6,1)* tonnia Scope 1 ‑luokan osalta, 83,9 (75,2) tonnia Scope 2 ‑luokan osalta ja 212,5 (333) tonnia Scope 3 ‑luokan osalta. Päästöintensiteetti vuonna 2020 oli 0,99 (1,39) tonnia hiilidioksidia työntekijää kohti.

*Suluissa olevat luvut viittaavat edelliseen vuoteen.

Läpinäkyvyys

Vuodesta 2021 lähtien julkaisemme säännöllisesti kestävää kehitystä koskevaan työhömme liittyviä käytäntöjä, tavoitteita ja tuloksia. Viimeisin kestävää kehitystä koskeva selvitys on saatavana täällä. Muita tavoitteita ja tuloksia julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Sosiaalinen sitoutuminen

Teemme yhteistyötä Mentor Sverigen kanssa, joka on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa ihmisiä löytämään tien lupaavaan tukevaisuuteen. Vuonna 2020 useat työntekijämme osallistuivat Mentorin Jobbmentor-hankkeeseen. Luennoille ja tapaamisiin osallistui yhteensä 490 nuorta saamaan inspiraatiota tulevalle uralleen. Esittelemme uusia olennaisia yhteistyökumppaneita vuoden 2021 aikana.

Sisäinen johtaminen ja käytännöt

Bluestepin sisäistä johtamista ja valvontaa (governance) toteutetaan useiden käytäntöjen avulla. Koulutamme työntekijöitämme säännöllisesti asianmukaisten käytäntöjen osalta, joista monista kerrotaan julkisesti vuoden 2021 aikana. Tämän tarkoituksena on kertoa avoimesti siitä, miten sovellamme sisäistä johtamista ja valvontaa päivittäisessä työssä. Vuonna 2021 julkaisemme myös kestävää kehitystä koskevan menettelymme, korvausmenettelymme ja menettelyohjeen yrityksen verkkosivustolla.

Ilmastoriskit

Sen varmistamiseksi, että Bluestep arvioi mahdollisia ilmastoriskejä niiden mahdollisen vaikutuksen perusteella, olemme integroineet ilmastoriskit riskienhallinnan viitekehykseemme. Otamme käyttöön myös TCFD-ohjeet lisätäksemme ymmärrystämme siitä, miten voimme käsitellä ilmastoon liittyviä taloudellisia riskejä.

Bluestepin kestävää kehitystä koskevat raportit

Haluatko lisätietoja Bluestepin kestävää kehitystä koskevasta työstä? Tutustu kestävää kehitystä koskeviin raportteihimme.